Tisztelt Szülők!

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18–19. (csütörtök és péntek).

Időpontok:
2024. április 18. 7:00 – 18:00
2024. április 19. 7:00 – 15:00

A szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozás folyamata során kötelező.

Felhívom figyelmüket, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) és (7) bekezdései értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
• az óvodai igazolást az iskolai beiratkozáshoz.
• az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Pécs, 2024. március 20.
Üdvözlettel: Iskolavezetés

Tisztelt Szülők!

2024. március 27-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekük adatait a választott általános iskolába. Így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2024. március 27. 0:00 – 2024. április 19. 12:00

Kréta szülői felület a beiratkozáshoz:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Online beiratkozás a KRÉTA e-napló felületén: (útmutató):

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Pécs, 2024.03.20.
Üdvözlettel: Iskolavezetés

A leendő elsős tanító nénik választott jelmondata:

Az oktatás nem egy csöbör megtöltése, hanem a tűz fellobbantása.”

Céltudatos, ugyanakkor nyitott, őszinte, empatikus és gyermekközpontú nevelési elveket
valló pedagógusoknak érezzük magunkat, akik mindig kitartó lelkesedéssel állnak az új feladatok elé. Ezért is várjuk nagy örömmel, várakozással a leendő első osztályos gyerekeket.

Az iskolakezdés hatalmas lépés egy gyermek és a családja életében. Célunk, hogy az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítsük, éppen ezért sok játékkal, mozgással, vidámsággal és érdekes feladatokkal szeretnénk megismertetni tanítványainkat az órákon és a szabadidőben egyaránt.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, ami megalapozza a kiegyensúlyozott, harmonikus iskolai éveket.

Kezdjük el a közös élmények gyűjtését!

Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket beiskolázási programjainkon, fogadóóráinkon.

Hőhl Judit:

Több mint 30 éve vagyok a pedagógus pályán, és minden nehézsége ellenére, szeretem a munkám.

Sportiskolába jártam és versenyszerűen sportoltam, ezért a főiskolán gyógytestnevelés és testnevelés szakkollégiumot végeztem. Fontos számomra, hogy tanítványaimmal is megszerettessem a mozgást. Hiszem, hogy a játékos, mozgásos feladatok során kitartást, koncentrációt, fegyelmet tanulhatnak a gyerekek.

A mozgás mellett, az anyanyelvi nevelés során szeretem alkalmazni óráimon a dramatikus játékokat, mert fejleszti a gyermek kreatív képességét, szókincsét, kommunikációját és az egész személyiségét. 

Az elmúlt évek alatt szakvizsgát és a tudatosabb tanítás érdekében Pedagógus II. fokozatot is szereztem.

Jelenleg a 4. c osztály osztályfőnöke és osztálytanítója vagyok, akik remek csapattá váltak az elmúlt három évben. Nehéz szívvel válok majd meg tőlük. 

Szeretnék az új, leendő első osztályomból is egy jó közösséget kialakítani, tanítványaimat megismertetni az olvasás, írás és a számolás alapjaival korszerű módszerek segítségével. Igyekszem nyugodt légkörben a diákjaim képességeit, készségeit fejleszteni, tehetségük kibontakoztatásában segíteni. Törekszem arra, hogy egészséges, magabiztos, érdeklődő, nyitott tanulókká váljanak, akik jól érzik magukat az iskolánkban, szeretik és tisztelik társaikat és tanáraikat.

Célom, hogy négy év alatt tanítványaim biztos alapkészségeket szerezzenek.

Kassai Andrea:

2013 óta dolgozom a Pécsi Jókai Mór Általános Iskolában. Jelenleg a 4. a osztály tanítója vagyok, akiket elsős koruk óta tanítok. Fontosnak tartom, hogy a tudás iránti vágy belső igénnyé váljon. Változatos munkaformákat alkalmazva és iskolán kívüli programokkal teszem lehetővé a tapasztalati úton való tanulásukat.

Hiszem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell ébreszteni ezt a tehetséget. Célom a négy év folyamán, hogy a gyerekek tehetségét minél inkább gondozzam, miközben egy erős, támogató, elfogadó osztályközösséget alakítunk ki.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre is. Mai világunkban különösen fontosak a korlátok, szabályok, melyek a gyerekek számára biztonságot nyújtó kapaszkodók is egyben. Osztályomban a gyerekekkel közösen alkotunk szabályrendszert, melyet önmagukra nézve kötelezőnek tekintenek, így hamar kialakul a felelősségtudatuk. Az oktatás és nevelés mellett célom, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek iskolába, szeretetteljes és biztonságos környezetben jól érezzék magukat.

A következő tanév szeptemberében nagy szeretettel várom az új kis elsőseimet!

Gadóné Nagy Edina:

Több mint két évtizede dolgozom a pedagógus pályán. A pályán töltött évek alatt pedagógus szakvizsgát, s mivel szívügyem a korai nyelvoktatás, ezért kompetencia alapú angol nyelvi tanítói diplomát is szereztem.

Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak és egyben a legszebbnek tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást.
Meggyőződésem, hogy jól tanulni csak egy jó közösségben lehet. Nyugodt, szeretettel teli, egymásra odafigyelő osztálylégkört igyekszem kialakítani, amelyben fejlődhet a gyerekek önbizalma, tudása.

A tanítás során törekszem a játékos, élményt adó, motiváló, változatos módszereket alkalmazó oktatásra, melyben a tanuló képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet, kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet. Dicsérettel, megerősítéssel kívánom ösztönözni tanulóimat, előtérbe helyezve, hogy saját tempójukban fejlődhessenek és érjék el kitűzött céljaikat.
A manapság sok gyermeket érintő dyslexia (olvasási nehézség) megelőzésére a Meixner-féle dyslexia megelőző komplex olvasástanítási módszert alkalmazom.
Arra törekszem, hogy a tanulók életkori sajátosságait és egyéni igényeit figyelembe véve, stabil alapokhoz jussanak.

—————————————————————————————

Hittan -etika nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztatás I.

Adatvédelmi tájékoztatás II.

Életv. lakcím nyilatkozat

Gyermek törvényes képviselelet nyilatkozat

Étkezés- teljes árú nyilatkozat

Étkezés- átutalásos nyilatkozat

Étkezés- kedvezményes nyilatkozat

Tájékoztató iskolai étkezéshez

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK :

A tanítással kapcsolatos kérdések

A napközivel kapcsolatos kérdések

Az angol oktatással kapcsolatos kérdések

Hasznos tanácsok az iskolapszichológustól

Bemutató film leendő első osztályosok részére.

anyt

Iskolánk beiratkozási körzete:

48-as tér
Alsómalom utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Batthyány utca
Béri Balogh Ádám utca
Bercsényi utca
Boltív köz
Czinderi utca
Diófa utca
Dohány utca
Egyetem utca
Európa tér
Felsőmalom utca
Fürdő utca
Fűzfa utca
Gábor utca
Gizella utca
Gyöngy utca
Hal tér
Íjász utca
Ipar utca
Jánosi Engel Adolf tér
Jogász utca
Jókai utca (páros oldal 12-98.,
páratlan oldal 27-99.)
Kaffka utca
Kálvin utca
Kazinczy utca
Király utca
Kisfaludy utca
Koller utca
Kossuth tér
Légszeszgyár utca
Lenke utca
Liszt Ferenc utca
Lokomotív utca
Lyceum utca
Móricz Zsigmond utca
Móricz Zsigmond tér
Munkácsy Mihály utca
Nagy Lajos király útja
Nyírfa utca
Opris Péter tér
Perczel Miklós utca
Pipacs utca
Rákóczi Ferenc út (páros oldal 2-998.)
Rét utca (páros oldal 2-10., páratlan oldal 1-19.)
Somogyi Béla utca
Sport utca
Szabadság utca
Tímár utca
Toldi Miklós utca
Vargha Damján utca
Városház köz
Vasút utca
Vasváry Pál utca
Weöres Sándor utca
Zólyom utca
Zsinkó István utca
Zsolnay Vilmos utca (páros oldal 2-54.).