A Pécsi Jókai Mór Általános Iskola nevelőtestülete a 2022/2023. évi tanévben:

Zámbóné Sandó Szilvia intézményvezető zambone.sando.szilvia@jokaipecs.com
matematika
Szudy Márta intézményvezető-helyettes szudy.marta@jokaipecs.com
tanító
Merkl Andrea intézményvezető- helyettes, osztályfőnök (8.a) merkl.andrea@jokaipecs.com
angol
Árvai Ágnes vizuális kultúra, természettudomány, földrajz arvai.agnes@jokaipecs.com
Baloghné Orosz Erika tanító, osztályfőnök (3.a) baloghne.orosz.erika@jokaipecs.com
Borbély Sándor Istvánné tanító borbely.sandorne@jokaipecs.com
Bublik Tímea iskolapszichológus bublik.timea@jokaipecs.com
Dancsó Regina tanító dancso.regina@jokaipecs.com
dr. Csonkáné Parádi Csilla matematika, kémia csonkane.paradi.csilla@jokaipecs.com
Dobó Gergely angol nyelv dobo.gergely@jokaipecs.com
Eső Veronika magyar nyelv és irodalom, történelem, hon és népismeret, állampolgári ismeretek, osztályfőnök (7.a) eso.veronika@jokaipecs.com
Fekete Márta matematika, osztályfőnök (7.b) fekete.marta@jokaipecs.com
Fridrichné Horváth Dorina tanító, osztályfőnök (1.b) fridrichne.horvath.dorina@jokaipecs.com
Fülöpné Bognár Edit tanító, osztályfőnök (3.c) fulopne.bognar.edit@jokaipecs.com
Gábriel Szilvia angol, tanító gabriel.szilvia@jokaipecs.com
Gadóné Nagy Edina tanító, osztályfőnök (4.b) gadone.nagy.edina@jokaipecs.com
Gerentsérné Kovács Zsanett magyar nyelv és irodalom gerentserne.kovacs.zsanett@jokaipecs.com
Gergelyné Tihanyi Emília angol, osztályfőnök (6.b) gergelyne.tihanyi.emilia@jokaipecs.com
Hőhl Judit tanító, osztályfőnök (4.c) hohl.judit@jokaipecs.com
Horváth Edit tanító horvath.edit@jokaipecs.com
Horváth Tibor tanító horvath.tibor@jokaipecs.com
Juhászné Kiss Judit angol nyelv, etika juhaszne.kiss.judit@jokaipecs.com
Kassai Andrea tanító, osztályfőnök (4.a) kassai.andrea@jokaipecs.com
Kemény Fruzsina történelem, állampolgári ismeretek, könyvtárpedagógus kemeny.fruzsina@jokaipecs.com
Knoch Janka Rozália tanító knoch.janka@jokaipecs.com
Marton Veronika tanító, osztályfőnök (2.b) marton.veronika@jokaipecs.com
Máté Rita tanító mate.rita@jokaipecs.com
Muczi Kornélia tanító, osztályfőnök (1.c) muczi.kornelia@jokaipecs.com
Nagyné Orcsik Krisztina tanító orcsik.krisztina@jokaipecs.com
Nagy Sára Anna angol nyelv nagy.sara@jokaipecs.com
Oroszné Kovács Krisztina természettudomány, biológia, földrajz, osztályfőnök (5.a) oroszne.kovacs.krisztina@jokaipecs.com
Ottné Hajczinger Éva digitális kultúra, osztályfőnök (6.c) ottne.hajczinger.eva@jokaipecs.com
Papp Éva tanító, osztályfőnök (2.a) papp.eva@jokaipecs.com
Pozsgai Tamás testnevelés, osztályfőnök (5.c) pozsgai.tamas@jokaipecs.com
Sal Szilvia technika és tervezés sal.szilvia@jokaipecs.com
Siptár Miklósné tanító siptar.miklosne@jokaipecs.com
Szabó Annamária tanító, osztályfőnök (3.b) szabo.annamaria@jokaipecs.com
Szabó Csilla tanító szabo.csilla@jokaipecs.com
Szatmári Benedek ének-zene, matematika szatmari.benedek@jokaipecs.com
Szegletiné Baradics Brigitta angol nyelv, etika szegletine.baradics.brigitta@jokaipecs.com
Szilágyiné Unger Gyöngyi ének-zene, néptánc, etika, osztályfőnök (6.a) szilagyine.unger.gyongyi@jokaipecs.com
Szűcs Melinda angol nyelv szucs.melinda@jokaipecs.com
Szűts Beáta angol nyelv szuts.beata@jokaipecs.com
Takátsy Boglárka tanító, osztályfőnök (1.a) takatsy.boglarka@jokaipecs.com
Tamásné Fekete Tünde testnevelés tamasne.fekete.tunde@jokaipecs.com
Varga Letícia tanító varga.leticia@jokaipecs.com
Veldi Beáta fizika, matematika, osztályfőnök (7.c) veldi.beata@jokaipecs.com
Veriga András magyar nyelv és irodalom, hon és népismeret, történelem, etika, állampolgári ismeretek veriga.andras@jokaipecs.com
Vörös Virág magyar nyelv és irodalom, hon és népismeret, történelem, osztályfőnök (5.b) voros.virag@jokaipecs.com