Tábor 2024. Balatonfenyves-alsó

Tisztelt Szülők!

Elkezdtük szervezni a balatonfenyvesi nyári tábort.

A táborozás időpontja: 2024. 07.25. csütörtök – 07.31. szerda

A tábor címe: 8646  Balatonfenyves-alsó, Mária utca 53. 1-es számú tábor (halacskás).

A gyerekek elhelyezése 4 ágyas szobákban és 6 ágyas telepített sátrakban történik (a felszereltség ugyanaz).

A táborba olyan 4., 5., 6., és 7. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek a magatartásával a tanév során nem volt probléma.

A tábor részvételi díja várhatóan 37.000 ft lesz, mely tartalmazza az utazás (vonattal), szállás, napi 4-szeri étkezés és a programok költségeit.

A jelentkezési lapok leadásának határideje április 12. péntek. A jelentkezési lapokat a portáról lehet elvinni és ugyanott lehet kitöltve leadni. Kérjük, hogy a jelentkezés előtt olvassák el a tábori házirendet.

A táborozók végleges névsorát a jelentkezés sorrendjében és a jelentkezők létszámától függően a táborvezetés az osztályfőnökökkel egyeztetve bírálja el.

A befizetésekre májusban kerül sor. Ennek pontos időpontjáról és módjáról a jelentkezések összesítése után küldünk tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Táborvezetés

 

Balatoni tábor házirendje

A táborban is az iskolai általános társas viselkedési szabályok érvényesek.

Egymás testi épségére, értékeire vigyázunk, a tábor tisztaságára ügyelünk, a szobákat, éttermet, zuhanyzókat rendeltetésszerűen használjuk. A házirendről, a tűzvédelmi és egyéb tudnivalókról megérkezéskor a tábori gondnok fog részletesen tájékoztatni. A keletkezett károkat meg kell téríteni.

A napirend és az étkezések időpontjai mindenkire kötelezőek. Ébresztő: 7.30, takarodó 22.00 órakor. Takarodó után mindenki a saját szálláshelyén tartózkodik, ébresztőig nem hagyhatja el azt.

A gyerekek 4 ágyas kőépületekben és 6 ágyas telepített sátrakban lesznek elhelyezve. A sátrak és a szobák berendezése azonos. A turnus ideje alatt a gyerekek ezt maguk takarítják.

A tábort csak a táborvezető engedélyével, felügyelettel lehet elhagyni.

A vízpartra csak felnőttel, táborvezetői engedéllyel lehet lemenni.

A tábor ideje alatt ügyelet és kapuügyelet működik, melyben minden tanuló részt vesz.

Saját értékidre, pénzedre vigyázz, ezekért felelősséget nem tudunk vállani. Mások értéktárgyaihoz engedély nélkül ne nyúlj!

A közös rendezvényeken, programokon aktívan vegyél részt!

Ne használj durva, csúnya szavakat! Viselkedéseddel ne zavard mások pihenését.

A táborban tilos a dohányzás, szeszes ital, energia ital egyéb élénkítő ital birtoklása és fogyasztása.

Bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, azonnal jelezd felnőttnek, önállóan ne intézkedj!

Ha bármilyen okból nem érzed jól magad, először csoportvezetődnek jelezd! Ne telefonálj haza, ne zavard szüleidet! Mi tudjuk megoldani a problémát. Ha szükséges, értesítjük szüleidet.

A mobiltelefonokat a csoportvezetők éjszakára összeszedik, hogy semmi ne zavarja pihenésedet.

Aki a táborra kiterjesztett házirendet súlyosan megsérti, egy napon belül el kell hagynia a tábort. A hazautazásról a szülőnek kell gondoskodnia.

(A járványügyi előírásokat be kell tartani.)