Tisztelt Szülők, Diákok!

Az idei tanévben iskolánk minden tanulója ingyenesen kapta a tankönyveket.

Az első, második osztályos tanulók tankönyveiket szabadon használhatják : írhatnak, dolgozhatnak bele. Tanév végén nem kell visszahozni azokat.

A harmadik évfolyamtól a tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) a könyvtár tulajdonát képezik, melyre az alábbi szabályok vonatkoznak.

Tartós tankönyv kölcsönzési szabályzat:

  •   A könyvtári tankönyveket a bennük elhelyezett pecsét jelzi.
  •   A tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, azokba beleírni sem tollal, sem ceruzával nem szabad!
  •   A könyvtári tankönyveket is be szabad kötni, sőt az állagmegőrzés érdekében kifejezetten ajánlott. Azonban kérjük, a kötés ne rongálja a könyvet! A felragaszható fóliakötést kérjük mellőzni!
  •   A tankönyvekben szerepelnie kell, hogy az adott tanévben ki használja azokat, ezért átvételkor a könyvek elején szereplő táblázatba tollal bele kell írni a nevet.
  •   A használhatatlanná vált, elveszett könyvet a kölcsönzőnek kötelessége ugyanazzal a könyvvel pótolni!
  •   A könyveket a minisztérium által meghatározott utolsó tanítási napig (június 15.) vissza kell hozni. Az érdemjegyek lezárása után az osztály együtt hozza vissza az év elején kiosztott összes könyvet.
  •   Pótvizsga esetén az adott tantárgy tankönyvét a következő év szeptember 1-jén kell visszahozni.
  •   A könyvtári tankönyvek aláírásos átvételekor ezt a szabályzatot kötelezőnek ismeri el.

Veldi Beáta                                                     Kemény Fruzsina

  tk.felelős                                                            könyvtáros